Afya betyder sundhed på swahili. I AFYA bygger vi på særlig viden og erfaring omkring mental sundhed og psykisk lidelse. Vi tilbyder både oplæg og undervisning samt konkret støtte og rådgivning i organisatoriske udviklingsprocesser. Vi styrker udviklingen af en hurtigt, tilgængelig indsats for mennesker med psykisk lidelse så livskvalitet styrkes og tilknytning til arbejdsmarkedet bevares, og vi ønsker at bidrage til, at man på trods af psykisk lidelse får mulighed for at bevare ansvar for eget liv.

Et udviklingsforløb i AFYA kan f.eks. bestå af 3 trin:

Trin 1: Oplæg omkring udvikling af akut, ambulant psykiatrisk behandling – belyst i et historisk, politisk og kulturel perspektiv.

Trin2: Systematisk analyse af organisationens/teamets potentiale og herigennem undersøge hvilke indsatsområder, der skal prioriteres, så organisationens potentiale målrettes den ledelsesmæssige retning og tilpasses rammerne.

Trin 3: Bidrage konkret i en udviklingsproces f.eks. gennem ledelsessparring, kompetenceudvikling og/eller udvikling af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Et undervisningsforløb omkring mennesker med psykisk lidelse kan f.eks. være et forløb i Jobcenter-regi omkring ”Psykisk lidelse og beskæftigelse” eller for medarbejdere i hjemmeplejen eller socialpsykiatrien omkring recovery, psykiatriske diagnoser og behandlingstilbud eller afstigmatisering og samarbejde. 

Bente Pedersen, MHH

AFYA v/ Bente Pedersen - Julsøvej 190, 8600 Silkeborg - Mobil: 2058 0544 - bente@afya-silkeborg.dk - CVR: 35489312